Premsa 6 Febrer, 2019

Constitució del grup PROA pediàtric català

El dia 30 de gener es va celebrar la reunió de constitució del grup PROA pediàtric català a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, coordinada pel grup core del PROA-NEN. Els programes PROA pretenen l’optimització de l’ús dels antimicrobians i cada cop estan adquirint més importància a tots els nivells assistencials. Les característiques diferencials dels nens respecte els adults fan que es recomani la creació de grups PROA específics pediàtrics. 

A la reunió, on van acudir 56 professionals (pediatres, microbiòlegs i farmacèutics) de 24 centres, es van presentar els resultats d’una enquesta preliminar que va reflectir la variació existent entre els diferents centres i es van establir els objectius del grup: crear una xarxa d’hospitals que atenen a pacients pediàtrics, que fan PROA, i que volen ajuntar les seves dades amb indicadors comuns per fer anàlisi, formació i recerca. Representants del VINCat van acudir a la reunió i van oferir el seu suport al grup. A partir de la reunió, es crearà un grup central amb representació de les diferents especialitats i nivells assistencials, que definirà els grups de treball i marcarà les properes reunions.

Tots els assistents pensem que la creació del grup permetrà compartir recursos i experiències i oferir atenció de major qualitat al pacient pediàtric a tots els punts del nostre territori. 

+ info: http://www.scpediatria.cat/index.php?p=page/html/detallnoticia/3485 

UPIIP's picture
by UPIIP