Premsa 5 Novembre, 2018

Reunió del ZIKAction

Del 3 al 5 de novembre, el grup dels investigadors del consorci ZIKAction es varen reunir a Rio de Janeiro (Brasil) per al meeting anual del projecte. Es van tractar diferents temes, entre ells l'investigador de la UPIIP, el Dr. Toni Soriano va exposar la situació de la cohort estatal PEDZIKARED amb dades rellevants, entre d’altres que hi ha registrats 184 nens a la cohort, 4 amb sindrome Zika congènit que representa un 2.1% de prevalença. La resta han estat exposats a Zika durant el periode prenatal, per mares infectades diagnosticades per serologia o PCR positiva per Zika. A més a més, el Dr. Soriano va moderar la taula de diferents cohorts brasileres totes elles amb casos de Zika congènit, que es recolliran en un projecte dins el consorci que es diu “zika ped registry” liderat pel mateix Dr. Soriano.

 

by editor