Premsa 23 Maig, 2017

B-Debate: Zika virus and other mosquito-borne viruses

Els dies 23 i 24 de maig va tenir lloc el B-DEBATE, un punt de trobada per a científics internacionals per debatre temes d'interés en l'àmbit de la salut i la ciència. Concretament, en aquesta edició, el tema central ha estat el virus Zika i altres virus transmesos per mosquits.

L’epidèmia global de Zika ens recorda el risc real d’importar patògens exòtics a la regió mediterrània en un món que canvia ràpidament i totalment connectat. En les ultimes dècades han sorgit preocupacions sobre la salut a escala mundial relacionades amb virus tramesos per mosquits, com el dengue, el virus del Nil Occidental i el Chikungunya. En la regió mediterrània, on el vector potencial Aedes albopictus és endèmic, les agències de salut han considerat la introducció d’aquests arbovirus amb un risc de moderat a elevat. Una bona gestió de la salut pública basada en la investigació translacional és una pedra angular per la preparació i resposta davant aquesta amenaça global que podria tenir un impacte a l’Europa Mediterrània. Aquest B·Debate, una iniciativa de Biocat i l'Obra Social "la Caixa", organitzat conjuntament amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), té com a objectiu generar un fòrum pel debat internacional i interdisciplinari que reuneixi experts de diferents orígens per discutir sobre els temes crítics relacionats amb la salut pública, epidemiologia, entomologia, virologia, l'atenció clínica i el diagnòstic.

Els objectius d’aquest debat inclouen:

1. Revisar els coneixements interdisciplinaris i activitats actuals sobre malalties virals transmeses per mosquits, investigant la gestió de la salut pública rellevant, amb especial atenció a l'epidèmia en curs Zika

2. Revisar les capacitats i necessitats regionals que es poden aplicar per la preparació i lluita contra els virus transmesos per mosquits, amb el suport de la investigació, a la regió de la Mediterrània

3. Identificar els objectius prioritaris, les activitats de recerca i els canals òptims de comunicació pel suport als organismes de salut pública contra les malalties virals transmeses per mosquits

4. Identificar les xarxes i les plataformes que es poden utilitzar o adaptar com a model per la col·laboració en la investigació i la translació de la recerca a la gestió de la salut pública."

La UPIIP hi hem estat presents, amb la xerrada "Clinical research supporting Public Health decisions", presentada pel Dr. Toni Soriano.

Més informació: http://www.bdebate.org/ca/debat/zika-virus-and-other-mosquito-borne-viruses-science-preparedness-and-response-mediterranean

UPIIP's picture
by UPIIP