Sobre Nosaltres

Hospital Universitari Vall d'Hebron

La infectologia pediàtrica ha adquirit una destacada importància en els darrers anys. L'aparició de la SIDA, l'emergència de patògens quasi oblidats, l'importació de malalties d'altres àrees geogràfiques, l'augment d'infeccions oportunistes com a conseqüència de teràpies més agressives i tècniques diagnòstiques més invasores i la presència de nous patrons de resistència microbiana, junt amb les importants diferències de l'actuació en el nen respecte a l'adult, han determinat que aquesta disciplina estigui en constant revisió i actualització, constituint una especialitat clau en tot centre hospitalari. 

La Unitat de Patologia Infecciosa I Immunodeficiències de Pediatria del HUVH es va crear el Gener de 1996, configurant-se com una unitat d'hospitalització dedicada exclusivament al estudi i tractament de les malalties pediàtriques d'origen infecciós. El Juny de 2004 la Unitat incorpora també la Consulta de SIDA i Immunodeficiències primàries i el Juny de 2005, per iniciativa de la Direcció del Centre, la Unitat es consolida com una Unitat d'Infectologia moderna, assolint funcions de consultoria en el diagnosi i control de la infecció complexa del malalt crític i immunodeprimit i en les diferents especialitats pediàtriques.

L’objectiu de la web de la nostra unitat és oferir informació veraç i contrastada sobre les patologies infeccioses a l’edat pediàtrica, principalment a partir de documentació generada pels membres de la unitat, experts en diverses àrees d’aquest camp d’interès. De la mateixa manera, pretén oferir una visió global de la tasca realitzada des de la unitat en els camps de l’assistència, la recerca i la docència.

La missió de la UPIIP és optimitzar el diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses a pediatria, especialment en el pacient immunodeprimit i difondre aquest coneixement a través de la nostra pàgina web.

Aquest lloc web respecta la confidencialitat de les dades relatives a pacients i visitants, incloent la seva identitat personal. Els propietaris d'aquest lloc web es comprometen a honorar i a no excedir els requisits legals de privacitat de la informació mèdica o de salut que s'apliquen a l’Estat Espanyol.

Última edició:23 Novembre, 2017 - 09:33