Premsa 28 Juny, 2019

Curs de Pediatria en Salut Internacional

En el marc del curs de Pediatria en Salut Internacional que cada any coordina el Programa de Salut Internacional de l’Institut Català de Salut (PROSICS) es van celebrar les classes de la part presencial a les aules de formació de l’Hospital Vall d’Hebron durant els dies 12 i 13 de juny. Es va comptar amb l’assistència d’alumnes procedents de diferents parts de l’estat, la majoria pediatres, amb interés per completar la seva formació en aquest terreny abans de marxar a desenvolupar la seva activitat professional a països endèmics per a la majoria d’infeccions tropicals.
El curs finalitzarà amb la realització per part dels estudiants d’un treball individual i un examen tipus test de respostes múltiples.
UPIIP's picture
by UPIIP