Premsa 30 Gener, 2020

El curs PLAY PROA, premiat amb 1.000€!

El curs "PLAY PROA: GAMIFICACIÓ A PROA PEDIÀTRIC. Jornada de tancament de la 1a edició de curs" ha estat seleccionat pel Comitè Avaluador de la SEIP per rebre l'ajuda per a la celebració de cursos d'Infectologia Pediàtrica organitzats per socis de la SEIP, en la convocatòria de desembre de 2019, amb una beca de 1000€.

+ info: https://www.zinkinn.es/play-proa

UPIIP's picture
by UPIIP