Premsa 21 Juny, 2021

Vall d’Hebron i l’IDIAP Jordi Gol col·laboren en la recerca a pediatria en atenció primària

El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària - IDIAP Jordi Gol han començat a treballar conjuntament en una estratègia de recerca multidisciplinària en pediatria que ha permès dur a terme una investigació col·laborativa d’alt nivell amb el resultat final de diverses publicacions i un accèssit a la millor Comunicació Oral de la Societat Catalana de Pediatria.

La col·laboració entre ambdues entitats va donar el tret de sortida amb projectes en COVID-19 pediàtric (COPEDICAT), quan es va detectar l’oportunitat de col·laborar en recerca des del grup de recerca del VHIR amb l’atenció primària per tal d’estudiar diversos aspectes de la COVID-19 a pediatria. El grup COPEDICAT, format actualment per més de 150 pediatres, integra professionals de múltiples camps i diferents nivells assistencials (pediatres, infermers/es, físics, microbiòlegs, epidemiòlegs) per fer investigació de qualitat.

Per promoure la recerca, l’IDIAP Jordi Gol ha creat recentment el grup emergent de recerca en Malalties infeccioses i Vacunologia a Pediatria. Conjuntament amb el VHIR s’han posat en marxa projectes en diferents àmbits, com ara la COVID-19, altres virus respiratoris, infecció meningocòccica o proves de diagnòstic ràpid a l’atenció primària.

La col·laboració ha rebut ja el seu primer reconeixement amb l’obtenció d’un accèssit a la millor Comunicació Oral de la Societat Catalana de Pediatria amb el treball “Es pot dur a terme investigació d’alt nivell a pediatria d’atenció primària?” presentat al juny d’aquest any.

UPIIP's picture
by UPIIP