Premsa 25 Novembre, 2019

Dues tesis de la UPIIP premiades per la UAB

Divendres 22 de novembre de 2019 va tenir lloc el lliurament de Premis Extraordinaris de Doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Van rebre aquesta distinció dues tesis doctorals desenvolupades a la UPIIP: la de la Dra. Marta Dapena Archilés, titulada "Implementation of occult hepatitis screening in the spanish cohort of HIV-infected pediatric patients", i la de la Dra. María Espiau Guarner, metgessa adjunta de la nostra unitat, amb el títol "Síndrome metabólico en niños y adolescentes que viven con el VIH: estudio en una cohorte nacional de pacientes VIH pediátricos (CORISPE). Análisis de factores de riesgo relacionados con la resistencia insulínica en una subcohorte".  Ambdues tesis doctorals van ser co-dirigides pel Dr. Pere Soler-Palacín, cap de la UPIIP.

UPIIP's picture
by UPIIP