Premsa 9 Novembre, 2015

Incorporació d'una psicòloga a la unitat

Aquest mes de novembre s’impulsa el projecte d’atenció psicosocial a la UPIIP, “ No estic sol. Tinc IDP”, amb la incorporació d’una psicòloga i terapeuta familiar a l’equip.

Es tracta d’un projecte que promou el desenvolupament integral i de suport psicosocial al pacient pediàtric amb IDP i al seu entorn relacional i familiar, que a causa de la malaltia es veu afectat a nivell emocional i de qualitat de vida.

L’atenció psicosocial s’adaptarà a la situació i necessitats de cada nen/a i família, en coordinació amb l’equip multidisciplinari de professionals de la salut de l’hospital. El suport psicològic s’oferirà de forma universal, amb l’objectiu de que els nens/es IDP i les seves famílies puguin desenvolupar-se dins la societat amb les mateixes oportunitats que altres infants. El Dr. Soler, responsable de la unitat, afirma que aquest model d’atenció integral millora notablement la qualitat de vida i repercuteix en la resposta clínica del pacient.

Aquesta iniciativa es pot tirar endavant gràcies a la col·laboració i recolzament de l’Obra Social La Caixa, l’ACADIP i la BCN-PID Foundation

UPIIP's picture
by UPIIP