Premsa 30 Setembre, 2016

Neix el programa RAPID per afavorir el diagnòstic i tractament precoç de les immunodeficiències primàries

  • L’han creat conjuntament l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Banc de Sang i Teixits per accelerar el diagnòstic i tractament de les immunodeficiències primàries combinades greus.
  • Es tracta del primer programa de l’Estat que coordina tot el procés d’atenció integral al pacient amb immunodeficiències greus des del diagnòstic fins al tractament definitiu.

Les immunodeficiències primàries (IDP) combinades greus són una situació d’emergència en el nen a la qual cal respondre amb agilitat i els mitjans adequats. El tractament precoç mitjançant el trasplantament de precursors hematopoètics o cèl·lules mare de la sang (abans que el nen o la nena s’infectin) pot millorar molt el pronòstic d’aquests malalts. Per això, cal un diagnòstic i tractament molt àgil.

Per poder avançar en aquest repte sanitari, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Banc de Sang i Teixits han generat el programa RAPID, de diagnòstic i tractament ràpid d’aquest tipus d’immunodeficiències.

El programa permet aplicar tots els mitjans d’ambdues entitats per resoldre aquest repte clínic i humà: des del diagnòstic al tractament de forma integrada. En el cas dels nens, a partir del moment en què es té la sospita clínica, s’activa un “codi IDP” per part de l’equip mèdic. Immediatament, el laboratori  fa les proves funcionals i es procedeix a la confirmació molecular. És clau en aquest moment disposar d’eines de seqüenciació massiva, a més de les convencionals. Paral·lelament, s’agilitza la cerca d’un donant per al transplantament de cèl·lules mare de la sang, procediment que permet la cura de la malaltia.

L’experiència clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i dels laboratoris del propi hospital i del Banc de Sang i Teixits permeten oferir aquest circuit d’atenció al nen o nena amb IDP i a la seva família, des de la sospita fins al tractament curatiu.

Segons el Dr. Ricardo Pujol, membre del Servei d’Immunologia de l’Hospital Vall d’Hebron, “implementar aquest programa és molt rellevant en un moment en què a Catalunya s’està començant a instaurar el cribratge neonatal de les formes més greus d’immunodeficiències primàries”. L’objectiu és oferir un tractament precoç que permeti supervivències de més del 90% dels casos, com ja obtenen centres pioners quan hi ha un programa de cribratge neonatal.

RAPID també reforça la capacitat de diagnòstic d’altres immunodeficiències primàries. En aquest sentit, el Dr. Pere Soler, responsable de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de Vall d’Hebron, conclou que “accelerar el diagnòstic de les immunodeficiències primàries és clau per poder oferir un tractament adequat i una millor atenció global a malalts i familiars”.

UPIIP's picture
by UPIIP