Premsa 30 Juny, 2017

PROJECTE PIDCAP - INNÒBICS

Dins dels 5 projectes escollits i aprovats pel Comitè Executiu de l'ICS. Generalitat de Catalunya, trobem el projecte d’IDPs “Aplicació d’un algoritme informàtic per la detecció precoç de les immunodeficiències primàries a atenció primària”, a càrrec del Dr. Pere Soler-Palacín, responsable de la UPIIP de Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. Aquest projecte ha estat escollit per passar a la fase de portafolio per part del ICS i va ser presentat el dia 30/06 a la jornada d’innovació oberta a l’ICS.

Aquest projecte, proposa incloure un procediment informàtic basat en un algoritme diagnòstic que assenyala a les històries clíniques els casos d’IDP, a partir d’una sèrie de senyals d’alarma.

L’ús de l’algoritme detectarà els signes d’alarma, codificats al sistema pels professionals d’atenció primària que atenen el pacient, per identificar els possibles casos d’IDP, i permetrà fer la profilaxi de complicacions i el seguiment adequat. Tot plegat ha demostrat millors resultats en la qualitat de vida del pacient i el cost de l’atenció. Aquest model afavorirà una millor coordinació entre els professionals de l’atenció primària i la unitat d’expertesa clínica del Servei de Pediatria de Vall d’Hebron. La fase pilot es desenvoluparà en els centres del Servei d’Atenció Primària Muntanya de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat.

Més info a:

http://cataloniabio.org/es/node/2930

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_Jornada_Innobics

UPIIP's picture
by UPIIP