Premsa 18 Novembre, 2016

Vall d'Hebron se suma al Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics

Aquest any, i seguint les darreres recomanacions de l'eCDC, Vall d'Hebron  se suma al Dia Europeu de l’Ús Prudent d’Antimicrobians.

L'Hospital Vall d'Hebron aposta per l'ús prudent i raonat dels antibiòtics basat en el treball en equip i amb l’objectiu de millorar l’ús d’antimicrobians. 

PROA-NEN

El grup Proa-Nen s'ha proposat impulsar el Programa Start Smart...Then Focus que va iniciar el Public Health England. Es pretén promoure la inclusió en tots els cursos clínics dels pacients pediàtrics ingressats al nostre centre que reben tractament antibiòtic unes anotacions preestablertes respecte a l'antibiòtic escollit, la dosi i via d'administració i la durada proposada. La redacció del metge responsable d'aquestes indicacions s'ha relacionat amb una major consciència de la prescripció raonada i prudent dels antibiòtics i facilita la comprensió de tots els professionals implicats en l'atenció dels pacients del tractament antibiòtic que reben.

Un bon pla és com un bon mapa, ens ensenya el destí i la millor manera d'arribar-hi (adaptat de H. Stanley).

UPIIP's picture
by UPIIP