Programa "No estic sol"

"No estic sol" és un programa destinat a l'educació sanitària i al suport multidisciplinari del nen i adolescent que viu amb el virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) o amb una immunodeficiència primària (IDP) i les seves famílies, orientat cap a l'optimizació de la seva qualitat de vida.

Per aquest motiu, es planteja la instauració d'un programa d'atenció multidisciplinària en el que participen tots els professionals implicats en el maneig del nen o adolescent que viu amb alguna d'aquestes dues situacions, que permeti una actuació per part de psicòlegs, sociòlegs i treballadors socials per a atendre les necessitats d'aquests pacients disminuint al màxim la necessitat d'acudir al seu centre hospitalari de referència.

Última edició:8 Juliol, 2020 - 15:48