Tesis doctorals

Epidemiología, aspectos virológicos, clínica, gravedad y consumo de recursos sanitarios de la infección respiratoria viral pediátrica. Jorgina Vila Soler (2023)

Avaluació genètica amb eines de seqüenciació massiva d’una cohort de pacients amb immunodeficiència comuna variable (IDCV). Dra. Marina Garcia-Prat. 2022

Resultats de la implantació d'un programa d'optimització de l'ús d'antiinfecciosos específic de pediatria a l'Hospital Vall d'Hebron (PROA-NEN). Dra. Aurora Fernàndez i Polo. (2022)

Profilaxis antibiótica quirúrgica en un programa de uso adecuado de antimicrobianos en pediatría (PROA-NEN). Dra. Susana Melendo Pérez. (2021)

Monitoratge de concentracions plasmàtiques d’antibiòtics en nounats dins d’un programa PROA. Dra. Natalia Ana Mendoza Palomar (2020)

Variabilitat, efectivitat i seguretat del voriconazole en la infecció fúngica invasiva a pediatria. Dr. José María Valle T-Figueras (2020)

Tos ferina a pediatria. Factors pronòstic d’evolució en el pacient hospitalitzat. Maria Teresa Riera Bosch (2019)

Influencia de los cambios migratorios en la epidemiología de la transmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia humana en Catalunya (período 2000-2014). Dr. Toni Soriano Arandes (2017)

Sensibilidad y especificidad de la técnica de detección de DNA de citomegalovirus en la sangre seca de la prueba de detección precoz neonatal (prueba del talón) mediante PCR en los pacientes afectos de citomegalovirus congénito. Dra Isabel Vives (2017)

Síndrome metabólico en niños y adolescentes que viven con el VIH: Estudio en una cohorte nacional de pacientes VIH pediátricos (CORISPE). Análisis de factores de riesgo relacionados con la resistencia insulínica en una subcohorte. Dra Maria Espiau (2017)

Implementation of occult hepatitis screening in the Spanish cohort of HIV-infected pediatric patients (CoRISPe) – Dra. Marta Dapena Archilés (2016)

Hiperlactacidèmia en el fill de mare VIH i exposat a antiretrovirals. Estudi de cohorts, obert i prospectiu (2004-2007). Dr. P. Soler-Palacín (2010)

Estudi clínic-epidemiològic de la pneumònia aguda comunitària no complicada en el nen: Paper etiològic i característiques diferencials de Mycoplasma pneumoniae. Dra. Concepció Figueras Nadal (2006)

Última edició:5 Maig, 2023 - 11:11