Documents d'Adequació Antibiòtica

Tant des de la Unitat com des de la Comissió d'Infeccions i la Subcomissió d'Antiinfecciosos del centre, es produeixen uns documents que pretenen guiar de manera raonada l'ús d'antiinfecciosos. Aquests documents estan especialment orientats cap als facultatius que, tot i no ser especialistes en infectología, prescriuen habitualment aquests fàrmacs.

Última edició:2 Juliol, 2015 - 15:08