Rotacions externes per a residents de l'HUVH

En línia amb la seva implicació en la docència pregrau i amb la recent incorporació de l'atenció a Drassanes, la UPIIP aposta un cop més per l'excel·lència docent i coordina la formació en patologia infecciosa importada establint convenis docents amb 3 centres d'Àfrica i Centreamèrica. L'objectiu és optimitzar la docència alhora que establir un vincle bidireccional amb aquests centres que permeti un retorn docent al nostre centre de la formació obtinguda pels residents que hi participin.

Disposen de més informació als apartats corresponents a cada centre.

Última edició:16 Febrer, 2024 - 15:38