Consultoria

La infectologia ha adquirit gran importància en els últims anys, constituint una especialitat clau en qualsevol centre hospitalàri. La pandèmia de la infecció pel VIH, la emergència de patògens quasi oblidats, la importació de malalties d'altres àrees geogràfiques, l'augment de les infeccions oportunistes com a conseqüència de teràpies més agressives en el càncer i en el transplantament amb infeccions nosocomials més greus i el augment del patró de resistències bacterianes, fúngiques i víriques ha conicionat tractaments que aquesta especialitat estigui en constant revisió i actualització. En aquest nou escenari, la nostra unitat té com a funció principal la orientació en el diagnòstic, profilaxis i tractament de la patologia infecciosa de les diferents especialitats pediàtriques, especialment el pacient crític i immunodeprimit, col·laborant en el control de la infecció nosocomial i en la utilització raonada dels antiinfecciosos. 

Horari:

Dilluns, de 11 a 14 hores.

Facultatius Responsables:

  • Natalia Mendoza Palomar
    Metgessa Adjunta (Col. 47114)
  • Pere Soler Palacin
    Cap de Secció (Col. 34660)
  • Susana Melendo Pérez
    Metgessa Adjunta (Col. 39625) - Tutora de residents
Última edició:1 Maig, 2017 - 18:29