Infecció comunitaria

Els pacients amb patologia infecciosa adquirida a la comunitat (endocarditis, tuberculosi, meningitis, etc.), procedents del nostre Centre o bé derivats d'altres Hospitals o ABSs, es controlen en aquesta consulta.

Horari:

Dilluns, de 11 a 14 hores.

Facultatius Responsables:

  • Natalia Mendoza Palomar
    Metgessa Adjunta (Col. 47114)
  • Susana Melendo Pérez
    Metgessa Adjunta (Col. 39625) - Tutora de residents
Última edició:1 Maig, 2017 - 18:31