VIH

La nostra Unitat és centre de referència en el tractament d'aquesta patologia. Actualment es controlen a la nostra Unitat 40 pacients infectats pel VIH (la majoria per transmissió vertical) i molts d'ells adolescents, requirint una atenció individualitzada, tant en el tractamento mèdic de la seva malaltia com en el suport psicosocial. Per tot això s'han integrat en un programa d'atenció multidisciplinar: "Programa no estic sol" en el que es traballa de manera prioritaria el tema de l'adherència al tractament i el suport psicològic. També s'ha creat la consulta d'atenció immediata (CAI), el que permet una accesibilitat immediata a aquests pacients.

També es controlen els fills de mare amb infecció VIH per a monitoritzar el risc d'infecció, així com la possible toxicitat dels fàrmacs rebuts intraúter i durant les primeres setmanes de vida. Anualment neixen en el nostre centre uns 25 pacients d'aquest tipus.

Horari:

Dilluns, de 11 a 14 hores.

Facultatius Responsables:

  • Laura López Seguer
    Psicòloga (Col. 19372)
  • Pere Soler Palacin
    Cap de Secció (Col. 34660)
Última edició:18 Octubre, 2017 - 14:58