Informes PROA-NEN

Arran de la detecció de punts de millora a partir de la tasca diària del grup de treball i de peticions dels diferents prescriptors d'antimicrobians, l'any 2018 s'han començat a redactar els Informes PROA-NEN. El seu objectiu és la resposta basada en l'evidència científica i les dades del centre a dubtes relacionats amb la prescripció d'antimicrobians.

Última edició:26 Novembre, 2018 - 15:17