Publicacions PROA-NEN

Aquí podeu trobar les diferents publicacions que fem des de la unitat en relació amb PROA. Per a llegir-les en la seva totalitat, ho podeu fer a través de “Publicacions” al menú superior, o al següent enllaç: http://www.upiip.midaweb.com/ca/publicaciones/publicacions-cient%C3%ADfiques

Última edició:26 Novembre, 2018 - 15:35