Programa d'Optimització d'antibiòtics (PROA) i control de la infecció

Els anti-microbians són fàrmacs diferents a la resta. La seva eficàcia en la reducció de la morbiditat i la mortalitat és molt superior a la d'altres grups de medicaments. D'altra banda, són els únics fàrmacs amb efectes ecològics, de manera que la seva administració pot contribuir a l'aparició i disseminació de resistències microbianes. Finalment, són utilitzats per metges de pràcticament totes les especialitats. L'actual complexitat en el maneig de les malalties infeccioses i de l'augment de les resistències fa imprescindible l'establiment de programes d'optimització de l'ús d'anti-microbians en els hospitals (PROA).

Última edició:27 Maig, 2022 - 11:47